مهر 14 1401رقابت-نفس-گیر-شرکت-های-بیمه-ای-عمر-و-جنرال-بر-سر-کسب-بازار-بیشتر

رقابت نفس گیر شرکت های بیمه ای عمر و جنرال بر سر کسب بازار بیشتر

در مهر 14, 1401توسط مدیراصلیتعداد بازدید 4591

به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین دلایل پیشرفت کم بیمه‌های زندگی درکشور فقدان شرکت‌های بیمه تخصصی عمربوده، به همین دلیل، اولین مجوزشرکت بیمه تخصصی عمردر سال 95 را شرکت بیمه زندگی خاورمیانه و پس از آن بیمه زندگی باران دریافت کرد.


به تازگی اما روند بررسی پیشنهادات و صدور مجوز به شرکت‌های بیمه تخصصی سرعت گرفته وگفته می شود که  شرکت بیمه زندگی کاریزما هم از شورایعالی بیمه ، مجوز بیمه‌گری دریافت کرده است.


به این ترتیب ، تعداد شرکت‌های بیمه تخصصی زندگی در کشور به عدد سه  رسید.


با توجه به اینکه در سال‌های قبل شرکت بیمه تخصصی زندگی درکشور وجود نداشت شرکت‌های جنرال اقدام به فروش بیمه‌های زندگی کردند و تا پایان سال گذشته 24 شرکت بیمه در زمینه فروش بیمه عمر درکشور فعال بود.


گمان می رود که توان ارایه محصولات متنوع و جدید بیمه‌ای به صورت تخصصی در شرکت‌های بیمه زندگی بهتر فراهم است و این شرکت‌ها شرایط بهتری از نظر قدرت پرورش نیروی متخصص در زمینه عمر را دارند.


ازسوی دیگر نظارت بر شرکت‌های بیمه تخصصی زندگی نسبت به شرکت‌های بیمه مختلط آسان‌تر است چراکه این شرکت‌ها دارای شفافیت مالی بیشتری در زمینه حساب‌های بیمه‌های عمر هستند.


حتی این احتمال وجود دارد که با توجه به بلندمدت بودن قراردادهای بیمه‌های زندگی، شرکت‌های بیمه تخصصی زندگی بتوانند در تامین مالی پروژه‌های بزرگ کشور هم سهم خوبی را داشته باشند.


 مزیت‌های بی‌شمار وجود شرکت‌های بیمه تخصصی زندگی برکسی پوشیده نیست اما این شرکت‌ها باتوجه به نوپا بودن در کشور،شرایط آیین‌نامه‌ای خاص خود را دارند که با توجه به نقش سرعت درارایه خدمات با کیفیت به مشتریان از اهمیت ویژه‌ای هم برخوردار است.


سرپرست معاونت محاسبات فنی و توسعه محصول شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، به موانع پیش روی شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی و کندی روند فراهم شدن شرایط آیین‌نامه‌ای آنها اشاره کرد و گفت: این مساله که بیمه عمر با بیمه اشخاص را جدا می‌کنند سبب شده تا اگر بخواهیم حتی دو مورد بیمه درمانی را به پوشش‌ها اضافه کنیم نیاز باشد تا آیین‌نامه‌ها به شورایعالی بیمه برود.


محمدمهدی تربتی، افزود:یا در حالت دیگر،غرامت روزانه عمومی را نمی‌توان پرداخت کرد زیرا جزو از کار افتادگی موقت  بوده و فقط از کارافتادگی‌های دائم را می‌توانیم بدهیم اما دست شرکت های جنرال دراین مساله باز است.


وی،گفت: برای ارائه پوشش‌های کم درمانی مدنظر هم، مسائل‌آیین‌نامه‌ای وجود دارد و بیمه‌گذاران در بهترین حالت بیمه درمانی را از بیمه‌گر دیگر دریافت می‌کنند و در بدترین حالت برای شرکت‌های تخصصی، بیمه گذار به سراغ شرکت جنرال رفته و بسته عمرو درمان را تهیه می‌کند. 


برخی از کارشناسان بیمه‌ای معتقدندکه بهتر است محصولات بیمه زندگی توسط شرکت‌های بیمه تخصصی ارایه شود زیرابرخی از کشورهای پیشرفته نیز بیشتر محصولات بیمه زندگی خود را توسط شرکت‌های بیمه تخصصی ارایه می‌کنند، چراکه تشکیل یک تیم متخصص برای طراحی و نرخ گذاری، کادر فروش و سرمایه گذاری در یک شرکت بیمه تخصصی بهتر فراهم می‌شود. 


مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه ایران، ضمن بیان اینکه"درهیچیک از کشورهای دنیا شرکت‌های بیمه جنرال را از فروش بیمه‌های زندگی محروم نمی‌کنند،" گفت: این مساله که بخواهیم شرکت‌های بیمه‌ای جنرال را از بخشی از بازار بیمه محروم کنیم کاملا نادرست است چرا که یکی از ارکان فروش بیمه‌نامه‌های جنرال مشتریان بیمه‌های عمر هستند. 


"علیرضا کسرائیان"، با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد قراردادهای بیمه یک ساله است، افزود: مشتریان بیمه‌های عمر برای نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای رگ حیاتی به حساب می‌آیند زیرا یک بیمه گذار طولانی مدت بالقوه برای سایر رشته های بیمه ای هستند و نماینده بیمه به‌واسطه ارتباط طولانی مدت با آن بیمه‌گذار، می‌تواند خدمات سایر رشته‌های بیمه‌ای را به او ارائه دهد.


وی، بیمه‌نامه‌های زندگی را بازوی بسیار قدرتمند نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ای برشمرد و گفت: محروم کردن شرکت‌های بیمه از بخش عمده‌ای از بازاربیمه‌های زندگی باعث می‌شود که پرتفوی شرکت‌های بیمه‌ای جنرال نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.


مدیر کل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه ایران، عنوان کرد:درآیین نامه‌های مربوطه برای شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی در بیمه نامه‌های انفرادی، امکان عرضه پوشش‌های تکمیلی حتی برای پوشش‌های درمانی نیز پیش بینی شده، یعنی اگر قرار است شرکت‌های بیمه تخصصی عمر بیمه نامه‌های درمانی را به عنوان تکمیلی به همراه عمر ارایه کند می‌توانند و منع قانونی در این مورد وجود ندارد، ضمن اینکه شرکت های تخصصی بیمه زندگی می‌توانند با رعایت کامل مصوبات شورایعالی بیمه، هرگونه ریسک‌های جدید مرتبط با شخص را نیز به همراه بیمه‌های زندگی انفرادی ارایه کنند.


کسرائیان، افزود: در بیمه نامه‌های عمر گروهی که سازمان‌ها و بیمه گذاران می‌خواهند بیمه عمر و حوادث را همراه با درمان تهیه کنند موضوع متفاوت است،درواقع شرکت‌های بیمه تخصصی نمی‌توانند خود این محصول را به تنهایی ارایه دهند اما انعقاد قرارداد درمان گروهی به صورت کنسرسیوم با شرکت‌های بیمه جنرال یا با شرکت‌هایی که به صورت انحصاری بیمه‌نامه‌های درمان ارائه می‌کنند، همکاری داشته باشند.


وی گفت که "بخش بزرگی از بازار بیمه‌های عمر در کشور، بیمه‌های عمرانفرادی هستند"وافزود: قرارداد بیمه گذاران گروهی عمربه گونه دیگری است یعنی در سایر رشته‌های بیمه‌ای مانند آتش سوزی و مسئولیت هم نیازهایی دارند بنابراین معمولا ترجیح می‌دهند که همه نیازهای بیمه‌ای خود را در یک شرکت جنرال و به صورت متمرکز انجام دهند.


درعین حال،مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه ایران، مزیت شرکت‌های بیمه تخصصی عمر را امکان ارائه محصولات متنوع تر و جذاب‌تر دانست زیرااین شرکت‌های بیمه‌ای بسیار سریع‌تر می‌توانند خودرا با شرایط روز از نظر هوشمندسازی و تکنولوژی هماهنگ کنند.


به اعتقاد کسرائیان، تغییر ساختارهای مذکور در شرکت‌های بیمه جنرال یک مقدارآرام تر ازشرکت‌های بیمه تخصصی است چراکه می‌تواند تمامی ارکان شرکت بیمه ،حتی دربخش بیمه‌های غیر زندگی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.


مدیرکل نظارت بر بیمه‌های زندگی بیمه ایران، یکی دیگر از مزیت‌های شرکت‌های بیمه تخصصی عمر را امکان سرعت در نیازسنجی‌های بازار وتعریف محصولات جدید بیمه ای دانست.


به نظرمی رسد هر چه تعداد شرکتهای بیمه عمرو زندگی درکشور بیشتر می شود رقابت آنها با سایر شرکتهای جنرال هم بیشترخواهد شد.


درنتیجه،شرکت های بیمه ای عمرو زندگی به صورت سنتی، مجبور خواهند شد تا برای  ادامه حیات خویش و جبران عقب ماندگی وحتی خلق بازار جدید، در بیمه نامه های عمر وزندگی خود تنوع بیشتری را ارایه کنند.


درغیراینصورت اشتهای زیاد شرکت های جنرال درتوسعه فروش بیمه نامه های عمرو زندگی  مهارکردنی نیست.



خرید آنلاین بیمه



نظرات
    نظر خود را بنویسید