آبان 05 1401بیمه-تعطیلی-کارگاه-و-کارخانه-

بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه

در آبان 05, 1401توسط مدیراصلیتعداد بازدید 1375

از بین‌ رفتن‌ یك‌ آپارتمان‌ براثر آتش‌سوزی‌ خسارتی‌ مستقیم‌ محسوب‌ می‌شود در حالی‌ كه‌ وقتی‌آپارتمان‌ مذكور براثر آتش‌سوزی‌ از بین‌ می‌رود در نتیجه‌ اجاره‌ بهایی‌ كه‌ از آن‌ آپارتمان‌ نصیب‌ بیمه‌گذارمی‌شود نیز عملا از بین‌ می‌رود و در نتیجه‌ عدم‌ استفاده‌ از آپارتمان‌، در حقیقت‌ برای‌ مالك‌ آن‌ عدم‌النفع‌شمرده‌ می‌شود.
از بین‌ رفتن‌ یك‌ انبار مملو از كالا، خسارتی‌ مستقیم‌ است‌، حال‌ آنكه‌ از دست‌ رفتن‌ سود مفروض‌ ازفروش‌ آن‌ كالا یك‌ خسارت‌ عدم‌النفع‌ تلقی‌ می‌گردد. هدف‌ از سرمایه‌گذاری‌ در یك‌ كار تولیدی‌، علاوه‌ برتولید كار و گردش‌ چرخهای‌ اقتصادی‌ سود بردن‌ از آن‌ فعالیت‌ هم‌ هست‌. بنابراین‌ بیمه‌ عدم‌النفع‌ به‌ هرشكل‌ و نوع‌ كه‌ باشد ضامن‌ تداوم‌ سود حاصل‌ در زمان‌ بروز آتش‌سوزی‌ و خسارت‌ و تعطیل‌ آن‌ واحدتجاری‌ است‌. در سالهای‌ اخیر از انواع‌ بیمه‌ عدم‌النفع‌، درآمد خالص‌ و خسارت‌ واقعی‌ مورداستقبال‌ بیشتری‌ واقع‌ شده‌ است‌.نظرات
    نظر خود را بنویسید